Firma INT s.c. z dniem 01.06.2021 zakończyła działalność.